#
SPRÁVNE VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA NADOBÚDA PRE PODNIKATEĽOV STÁLE VäČŠÍ VÝZNAM. INFORMÁCIE A VÝSTUPY POSKYTUJÚ MAJITEĽOM SPOLOČNOSTÍ ÚDAJE A INFORMÁCIE POTREBNÉ PRE ICH ROZHODOVANIE

Čo ponúkame

Spoločnosť sa venuje poskytovaniu služieb v oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva pre podnikateľov – fyzické osoby a pre právnické osoby ( s.r.o.,a.s.)

Ponúkam komplexné služby v oblasti účtovníctva,spracovania miezd, personalistiky a poradenstva v oblasti ekonomiky

Účtovníctvo vediem v súlade s príslušnými právnymi normami ktoré oblasť účtovníctva
upravujú, predovšetkým Zákon o účtovníctve a zákony úzko súvisiace s oblasťou účtovníctva – daňové a socialne zákony