#
SPRÁVNE VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA NADOBÚDA PRE PODNIKATEĽOV STÁLE VäČŠÍ VÝZNAM. INFORMÁCIE A VÝSTUPY POSKYTUJÚ MAJITEĽOM SPOLOČNOSTÍ ÚDAJE A INFORMÁCIE POTREBNÉ PRE ICH ROZHODOVANIE

#

Kontakt

Ing. Daniel Benko
Gogoľova 18
Bratislava

Telefón: 0905 407 195
Email: findan@stonline.sk