#
SPRÁVNE VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA NADOBÚDA PRE PODNIKATEĽOV STÁLE VäČŠÍ VÝZNAM. INFORMÁCIE A VÝSTUPY POSKYTUJÚ MAJITEĽOM SPOLOČNOSTÍ ÚDAJE A INFORMÁCIE POTREBNÉ PRE ICH ROZHODOVANIE

Cenník

Odmena za spracovanie účtovníctva, daňových priznaní, miezd a iných služieb sa odvíja od:
  • Počtu dokladov
  • Počtu zamestnancov
  • Od náročnosti prevedených služieb
Cena sa stanoví individuálne po dohode s klientom ako cena za účtovnú položku alebo paušálna cena.
Cena za položku pri vedení podvojného účtovníctva : 0,9 EUR

Pri počte položiek do 100/mes. cena začína od 75,- EUR/mesiac